ATIK SU SORUNU (PİS SU TANKI) GÖRÜŞMELERİ

04.10.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürü Sn. Eyüp KARAHAN ile yönetim kurulumuz 04.10.21 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplanarak atık su (pis su tankları) sorunları hakkında görüşmelerde bulunup , gerekçeli dilekçemiz Bakanlığa iletilmiştir.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKALNLIĞI

 

Sayı: 105                                                                                                                                           Tarih:04.10.2021

Konu: 2020/21 Sayılı Genelgenin  Denizcilik Atıkları Uygulaması Hk.

 

 

           

          Bildiğiniz üzere, 01 Eylül 2021 tarihinde Genel Su Ürünleri Avcılığı Sezonunun başlaması ile birlikte Balıkçı Gemilerimizin  çoğu bağlı oldukları Balıkçı Barınaklarından ayrılıp, avcılık yaptıkları diğer Limanlara yönelmiştir.

            Sezon başlaması ile birlikte Çevre Yönetimi açısından diğer gemiler ile birlikte  Balıkçı Gemilerine uygulanan uygulamalardan,  Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi’ni kapsayan Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında 2020/21 sayılı genelgenin Balıkçı Gemilerine uygulamasına ilişkin olarak;

12’den az personel çalıştıran Balıkçı Gemileri 15 gün içerisinde,   12’den fazla personel çalıştıran balıkçı gemileri ise limana döndükleri günü takip eden 48 saat içerisinde, MKS’ye işletmek kaydıyla atıklarını, atık kabul tesisi veya atık alma gemisine vermek zorunda oldukları gibi 48 saat içerisinde başka bir sefere çıkmaları halinde sefer öncesi atıklarını teslim etmek zorundadırlar.

Özellikle, 12’den fazla personel taşıyan Balıkçı Gemilerinin avcılık amacıyla çıktıkları denizde can ve mal güvenliği ile avladıkları ürünü su ürünleri teslim noktalarına bırakmaları gerektiğinden, her gün sonu seferlerinde 48 saatte bir atık vermek zorunda kaldıkları gibi,  liman bölgelerinde yeterli alt yapı olmadığından atık verecek bir atık alım tesisinden de yardım alamamaktadır.

Konunun çözümüne binaen eskiden olduğu gibi Balıkçı Gemilerine konu uygulamanın 15 günde bir atık verilir şeklinde 2020/21 sayılı Genelge’de değişiklik yapılmasını takdir ve tensiplerinize arz ederim.

 

                                                                       Saygılarımla,
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry