Hakkımızda

TANIM
 
Türkiye kıta sahanlığı içindeki denizlerde (Karadeniz, Marmara, Boğazlar, Ege ve Akdeniz) ve uluslararası sularda, balıkçı tekneleri ve donanımları ile su ürünleri avcılığı yapan T.C vatandaşı gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş bölgesel Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği bir araya gelerek oluşturdukları “Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği” ünvanıyla üst birlik olarak faaliyet göstermek amaçlı  kurulmuş  Sektörel ve Ulusal bir Merkezi Birliktir.
 
 
AMACI 
 
Merkez Birliğinin amacı; ülkemizdeki deniz ürünleri avcıları birlikleri ve üyelerinin hak ve ortak menfaatlerini korumak, birlikler arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, üyelerin ürettikleri ürünlerin iç tüketim ve dış pazar talebini dikkate alarak üretimini planlamak, kısa ve uzun süreli av ve avcılık planlamaları yapmak, bu tür planlamaların yapılmasına ve uygulanmasına katılmak, ürün standardizasyonunu ve gıda güvenliğini sağlamak, soğuk taşıma zincirini oluşturmak, ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırmak için gerekli tedbirleri almak, üye birliklerin ürün/ürün grubu bazında uluslararası üretici kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenlemek, ekosistem dengelerinin ve sürdürülebilir balıkçılık ilkelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası dar veya geniş bölgesel danışma konseyleri kurmak ve bu tür ulusal ve uluslararası kurul ve konseylere katılmak, ulusal ve uluslararası paydaşlar arası organizasyonları kurmak ve bu tür organizasyonlara katılmak, bilgi bankası kurmak, üyelerin deniz ürünleri avcılığına ilişkin üretim, işleme, pazarlama, insan kaynakları ve biyoçeşitlilik önlemleri ve uygulamaları ile ilgili veriler oluşturmak, değerlendirmek  ve ilgili eğitimleri sağlamak, ilgili ulusal ve uluslar arası kamu ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonu sağlamak, ürün ve faaliyet dalında her türlü bilimsel araştırma yapmak ve yaptırmak, Bakanlıkça belirlenecek uluslararası anlaşmalar, ulusal plan ve programlar, ulusal kırsal kalkınma stratejisi ve tarım stratejisinde öngörülen ilke ve hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak, ulusal üretim ve sürdürülebilirlik politikalarını  oluşturmak ve uygulamak, ulusal ve uluslararası amaçlara uygun girdi ve katkıların teminini sağlamak ve koordine etmek, deniz ürünleri avcılarını her türlü ulusal ve uluslararası ortamda en üst düzeyde temsil etmektir.              
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry